Brändi ja brändin rakentaminen kohti markkinajohtajuutta – näin onnistut

Brändi ja jatkuva brändin rakentaminen, sekä kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää, kun haluat nousta alasi markkinajohtajaksi, tehdä vaivattomasti myyntiä ilman kylmäkontaktointia ja kuluttavia strategioita, sekä nostaa hintojasi.

Vahvan brändin omaavan yrityksen markkinointi ja myynti on helpompaa: Sen sijaan, että aikasi kuluisi asiakkaiden jahtaamiseen ja loputtomaan vakuutteluun, vahvan brändin myötä unelma-asiakkaat löytävät luoksesi itse. 

Ja mikä parasta; he ovat valmiita ostamaan ja maksavat mukisematta kunnon hinnan, koska he luottavat osaamiseesi ja näkevät palvelusi arvon. 

Luettuasi tämän artikkelin, sinulla on kattava ymmärrys siitä, mitä kaikkea brändin rakentamiseen liittyy. Lisäksi opit, miksi PR ja ansaittu media on yksi parhaista tavoista rakentaa brändiä kohti alasi markkinajohtajuutta, jonka avulla teet isoja myyntejä vaivattomasti.

Mikä on brändi?

Brändi on käsite, joka kuvaa yrityksen, tuotteen, palvelun tai jopa henkilön ainutlaatuista identiteettiä. Se on kokonaisuus aineellisia ja aineettomia elementtejä, jotka erottavat brändin kilpailijoistaan ja luovat mielikuvia asiakkaiden mielissä. 

Brändi koostuu monista eri osatekijöistä, kuten: 

 • Nimi ja logo 
 • Värimaailma ja visuaalinen ilme
 • Viestinnän äänensävy ja viestinnällinen tyyli
 • Tuotteet ja palvelut
 • Arvot ja asiakaslupaus
 • Asiakaskokemus
 • Viestin tehokas jakelu ja PR

Brändi kehittyy jatkuvasti vuorovaikutuksessa yrityksen kohderyhmän kanssa. Tunteet, mielipiteet, kokemukset ja assosiaatiot, joita ihmisillä on yrityksesi brändiin liittyen, kehittyvät jatkuvasti jokaisen kohtaamisen myötä – olipa kohtaaminen sitten silmäkulmassa vilahtava somepostaus tai jotain konkreettisempaa, kuten asiakkaan kokemus palvelustasi.

Vahva brändi luo positiivisen mielikuvan ja rakentaa luottamusta. Luottamus puolestaan johtaa asiakasuskollisuuteen, kilpailuedun saavuttamiseen ja lopulta markkinajohtajuuteen.

Brändin rakentaminen on pitkäjänteistä työtä, joka perustuu kohdeyleisön ymmärtämiseen, yrityksen arvojen ja viestin selkeyttämiseen sekä johdonmukaisen ja kohderyhmälle relevantin viestinnän toteuttamiseen eri kanavissa. Onnistunut brändi houkuttelee asiakkaita, luo tunnistettavuutta, erottuu kilpailijoista ja herättää positiivisia mielikuvia.

Brändi voi olla myös abstraktimpi käsite, joka kuvaa ihmisten mielissä olevaa kokonaisvaltaista kuvaa ja tunnetta yrityksestä tai tuotteesta. Tämä mielikuva voi syntyä erilaisten vuorovaikutusten, kokemusten ja viestinnän kautta. Brändi on siis kokonaisuus, joka heijastaa yrityksen persoonallisuutta, lupauksia ja arvoja, ja se vaikuttaa siihen, miten ihmiset kokevat ja suhtautuvat yritykseen tai sen tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Brändin osa-alueet

Brändi koostuu useista eri osa-alueista, jotka yhdessä muodostavat kokonaisvaltaisen kuvan ja mielikuvan yrityksestä, tuotteesta tai palvelusta. Vahvan brändin rakentaja huomioi kaikki nämä osa-alueet työssään. Tässä on muutamia keskeisiä brändin osa-alueita:

Visuaalinen identiteetti: Tämä sisältää yrityksen logon, värimaailman, typografian, graafiset elementit ja muut visuaaliset tekijät, jotka edustavat brändiä. Visuaalinen identiteetti auttaa luomaan tunnistettavuutta ja erottumaan kilpailijoista.

Verbaalinen identiteetti: Tämä liittyy brändin sanalliseen viestintään ja ilmaisuun. Se sisältää yrityksen nimen, sloganin, äänensävyn, kielenkäytön ja viestinnän tyylin. Verbaalinen identiteetti auttaa määrittelemään brändin persoonallisuutta ja luo yhtenäisen viestinnän linjan.

Tuotteet ja palvelut: Brändi voi olla vahvasti sidoksissa siihen, mitä tuotteita tai palveluita yritys tarjoaa. Tuotteiden ja palveluiden laatu, ominaisuudet, suunnittelu ja käyttökokemus vaikuttavat siihen, miten brändi koetaan ja mitä mielikuvia se herättää.

Yrityksen arvot ja asiakaslupaukset: Brändin rakentamisessa on tärkeää määritellä ja viestiä yrityksen arvot ja lupaukset. Arvot kertovat, mitä yritys pitää tärkeänä, ja lupaukset viestivät, mitä asiakas voi odottaa saavansa brändiltä. Yrityksen arvot ja lupaukset luovat perustan asiakasluottamukselle ja uskollisuudelle.

Asiakaskokemus: Brändin rakentamisessa on keskeistä huomioida asiakaskokemus. Jokainen asiakkaan kanssa käyty vuorovaikutus ja kohtaaminen muokkaavat brändimielikuvaa. Positiivinen asiakaskokemus vahvistaa brändiä ja luo uskollisia asiakkaita.

Viestin tehokas jakelu ja PR: Brändiä rakennetaan myös tehokkaan mainonnan ja markkinoinnin avulla. Mainonta ja markkinointi auttavat viestimään brändin viestiä ja arvoja kohdeyleisölle sekä luomaan mielikuvia ja tunnettuutta. Yksi tehokkaimmista keinoista viestin välittämiseen isolle yleisölle ja luottamuksen kasvattamiseen on medianäkyvyyden hyödyntäminen. Siellä esiin nouseminen erottaa sinut välittömästi kilpailijoista, sillä vain harva hyödyntää strategisesti PR:n voimaa. 

On tärkeää huomata, että brändin osa-alueet eivät toimi erillisinä elementteinä, vaan ne ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja luovat yhdessä kokonaisvaltaisen brändikokemuksen. Jokaisen osa-alueen on oltava linjassa ja tuettava brändin ydinarvoja ja viestiä, jotta brändi voi rakentua vahvaksi ja tunnistettavaksi.

Vahva brändi tuo merkittäviä hyötyjä

Vahva brändi luo yritykselle kilpailuetua, lisää asiakasluottamusta, edistää uskollisuutta ja helpottaa uusien asiakkaiden houkuttelua. Kun brändi on vahva, tuotteen tai palvelun hinta voi olla korkeampi, kuin tuntemattomilla kilpakumppaneilla. 

Tuttu, hyväksi koettu tuote tai palvelu valitaan, koska se tiedetään hyväksi. Vahva brändi auttaa lisäksi rakentamaan pitkäaikaisia suhteita sidosryhmien kanssa ja luo kestävän pohjan yrityksen kasvulle ja laajentumiselle.

Kaikki markkinointi ja myynti tehostuu, ja tulokset voivat jopa moninkertaistua vahvan brändin myötä. Yrityksen viesti uppoaa asiakaskunnan tajuntaan paljon sutjakammin, kun yritys on valmiiksi tuttu ja hyvässä huudossa. 

Digimarkkinoinnin maailmassa algoritmit suosivat suuria – somessa suuri ja aktiivinen seuraajakunta tehostaa näkyvyyttä, hakukoneissa vahva domain auttaa minkä tahansa uuden sisällön löydettävyyttä. Uudet asiakkaat löytävät yrityksesi luokse entistä helpommin.

Brändi on yksi osa yrityksen arvoa. Jos kukaan ei tunne yritystä, sen myyntihinta on aivan erilainen kuin brändin, jonka assetit ovat ajantasalla ja jopa markkinajohtajan asemassa.

Anna brändillesi kasvot ja ääni

Erityisesti digitaalisen ja sosiaalisen median aikakaudella henkilöt ovat nousseet esiin ja termi henkilöbrändi on yleistynyt käytössä. Jokainen meistä voi löytää itseään kiinnostavia vaikuttajia ja asiantuntijoita verkosta ja viihtyä heidän sisältöjensä parissa.

Toki henkilöt ovat olleet brändejä aiemminkin. Esimerkiksi Alfred Hitchcock ja Albert Einstein ovat henkilöbrändejä, joihin liitämme monenlaisia mielikuvia vielä kymmeniä tai jopa satoja vuosia heidän jälkeensä.  

Jokaisella meistä on henkilöbrändi, halusimmepa sitä tai emme. Toisten brändit vain ovat tunnetumpia ja vahvempia kuin toiset. Henkilöbrändin ei tarvitsekaan välttämättä olla valtavan tunnettu, vauhdikas ja jännittävä, kunhan se tunnetaan oikeissa piireissä juuri sen alan asiantuntemuksesta. Siksi asiantuntijan kannattaa verkostoitua erityisesti oman potentiaalisen asiakaskunnan suuntaan.

Tässäkin kontekstissa vahva brändi tarkoittaa laajempia mahdollisuuksia päästä mukaan kiinnostaviin projekteihin tai saavuttaa taloudellista hyötyä. Esimerkiksi näin:

 • Löydät helpommin asiakkaita ja myynti helpottuu
 • Voit laskuttaa enemmän palvelusta, kun osaaminen on tunnustettua.
 • Rekrytointi on helpompaa, kun yrityksestä ja sen kulttuurista on tietoa sisältäpäin.
 • Saat yllättäviä mahdollisuuksia tuoda esiin asiantuntijuuttasi, esim. Haastattelupyyntöjä.
 • Voit saada jalansijaa puhujana tai kirjailijana

Asiantuntijuuden henkilöitymistä ei kannata pelätä, sillä hyödyt esiin nousemisesta ovat aina suuremmat kuin piilossa pysyttelystä. Myös siinä tilanteessa, että yrityksesi henkilökunnan edustaja nousee brändinä esiin, saat yrityksellesi hyötyä. Yrityksesi näyttäytyy vetovoimaisena, kun onnistuu pitämään noin kyvykkään ihmisen riveissään. On aina muistettava, että y-tunnukset tai kasvottomat yritykset ovat joka tapauksessa henkilöidensä summa. Siksi vahvat henkilöbrändit hyödyttävät isoakin yritystä ja myös silloin, jos haluat kasvattaa yrityksesi suuremmaksi. 

Markkinajohtajuutta tavoittelevan yrittäjän tulee ymmärtää, että luottamuksen rakentamiseen ei riitä pelkkä somepöhinä

Some on vahva väline brändin rakentamiseen, mutta pelkkä somepöhinä ei riitä, kun tavoittelet markkinajohtajuutta ja auktoriteettia alallasi. Kun sinut tunteva taho kertoo edelleen omalle yleisölleen osaamisestasi, uskottavuutesi kohdeyleisön silmissä kasvaa ja saat viestillesi aivan uusia silmäpareja.

Tästä syystä on kannattavaa ottaa sometekemisen lisäksi PR ja medianäkyvyys osaksi strategiaasi tunnettuuden, auktoriteetin, luottamuksen, brändin ja myynnin kasvattamiseen.

Se mahdollistaa isojen ihmismassojen tavoittamisen vain yhden mediajutun avulla ilman, että olet riippuvainen omasta sisällöntuotannosta ja siitä, kuinka nopeasti yleisösi kasvaa sen avulla. Samalla se saa sinut erottautumaan massasta ja asemoimaan itsesi alasi aukroteettina: koska joku muukin kuin sinä itse kerrotte olevanne hyvä ja luotettava toimija. 

Kun puhumme brändistä ja brändin rakentamisesta, puhumme aina luottamuksesta ja luottamuksen rakentamisesta. Kun saavutat ansaittua mediaa, se rakentaa edelleen luottamusta omiin asiakkaisiisi sekä uusiin, potentiaalisiin asiakkaisiin. Asiakkaasi ovat niin tyytyväisiä valittuaan sinut, mediassa haastatellun asiantuntijan, että saattavat innostua suosittelemaan sinua edelleen omalle verkostolleen.

Kuka tahansa voi sanoa somessa mitä hyvänsä, mutta perinteisiin medioihin nousevat aidot asiantuntijat. Silloin toimittaja on selvittänyt sanojan taustat ja auktoriteetin antaa asiassa lausuntoja ja näin auktoriteetti vahvistuu. Perinteisellä medialla on siis brändiä, auktoriteettia, luotettavuutta ja tunnettuutta boostaava vaikutus. 

Brändin rakentamisen vaiheet

Brändin rakentaminen lähtee liikkeelle kohderyhmäymmärryksestä. Minkä ongelman yrityksesi tuote tai palvelu ratkaisee ja keille se on tarkoitettu? Mitä tarkemmin ymmärrät kohderyhmäsi arkea ja ajatuksia, sen paremmin osaat rakentaa brändisi juuri heitä puhuttelevaksi.

Kun tiedät keitä tavoittelet, on aika paketoida tarjoamasi ja viestisi tätä joukkoa kiinnostavalla tavalla. Minkälaisella äänensävyllä yrityksesi kohderyhmäänsä puhuttelee ja mitä haluat kertoa heille palveluidesi asemoitumisesta suhteessa jo kentällä oleviin kilpailijoihin?

Seuraava vaihe on tarinallistaminen. Tarinallistaminen auttaa brändiä luomaan syvemmän ja merkityksellisemmän yhteyden yleisöön. Kun brändi pystyy kertomaan tarinoita, jotka resonoidaan yleisön arvojen ja tunteiden kanssa, se voi vaikuttaa positiivisesti brändin tunnettuuteen, sitoutumiseen ja uskollisuuteen. Tarinat voivat kertoa yrityksen perustajan visiosta tai erilaisten asiakkaiden tilanteista, joissa yrityksesi tuote tai palvelu on tarjonnut voitokkaan ratkaisun.

Vielä on tarpeen määritellä brändin visuaalinen ilme. Miltä yrityksesi näyttää, jotta kohdeyleisösi tunnistaa sen omakseen? Visuaalinen ilme erottaa yrityksesi kilpailijoista ja on lopulta se tuttu ja tunnistettava asia, jonka asiakkaasi poimii informaatiovirrasta.

Kun kohderyhmä on tiedossa, tarjoama ja kiinnostava viesti kasassa sekä tarinallisesti että visuaalisesti, on aika ryhtyä levittämään brändisi ilosanomaa. Markkinointiviestintä kohderyhmällesi olennaisissa kanavissa tuottaa ensimmäiset kiinnostuneet ja saa pyörän pyörimään.

Brändin ja sen asiakaslupausten mukainen toiminta lunastaa asiakkaiden luottamuksen. Kun asiakaskokemus on positiivinen, brändisi voi saada faneja ja brändilähettiläitä, jotka kertovat yrityksesi viestiä edelleen omalle yleisölleen.

PR:ää hyödyntävä saa nauttia brändityön tuloksista nopeasti ja klousaa parhaimmillaan 5-numeroisia myyntejä

Vaikka brändin rakentaminen on pitkäjänteistä työtä, järisyttäviä tuloksia voi saada myös nopeasti. Järisyttävät tulokset vaativat kuitenkin sen, että valitset tuoda brändiäsi esiin tavalla, jota kilpailijasi eivät ymmärrä hyödyntää. 

Kuka tahansa voi kertoa mitä tahansa sosiaalisessa mediassa ja juuri siitä syystä myös kaikki kilpailijat ovat siellä jakamassa omaa sanomaansa. Jokainen voi kertoa sosiaalisessa mediassa olevansa se paras vaihtoehto.

Siitä syystä vahvaa brändiä rakentavat yritykset siirtyvät jakamaan viestiä myös kanavaan, jossa kilpailijat eivät vielä ole, eli perinteiseen mediaan. Medianäkyvyyttä ei saa kuka tahansa, vaan ainoastaan aidot asiantuntijat, joilla on kiinnostavia näkökulmia. Heihin, jotka jakavat tarinaansa mediassa luotetaan huomattavasti enemmän kuin heidin, jotka nojaavat pelkkään sosiaaliseen mediaan.

Tällaisia tuloksia yritykset ovat kertoneet todistetusti saaneensa medianäkyvyyden seurauksena, kun olemme auttaneet heitä nousemaan esille mediassa: 

 • Nousseet Googlen etusivulle relevanteilla avainsanoilla ilman maksettua mainontaa
 • Tehneet lisää myyntiä tuhansilla ja jopa kymmenillä tuhansilla euroilla tuhansien ja vain yhden mediajutun avulla ilman kylmäkontaktointia ja jatkuvaa hustlausta
 • Kasvattaneet yleisöään ja seuraajamääriään – ilman riippuvuutta sosiaalisen median algoritmeista ja jatkuvasta sisällöntuotannosta
 • Saaneet lisää mahdollisuuksia, kuten  haastattelupyyntöjä, tuhansien eurojen puhujakeikkoja ja uusia mahdollisuuksia (itseäni se auttoi saamaan kustannussopimuksen esikoiskirjalleni)
 • Asemoineet itsensä alansa markkinajohtajana, sekä tuplanneet hintansa

Brändin rakentamisen kannalta PR ja medianäkyvyyden hyödyntäminen on yksi kaikkein tehokkaimmista keinoista kasvattaa bränditunnettuutta ja saada merkittävää hyötyä lyhyessäkin ajassa.

Mediassa esille nousemista ei tarvitse arkailla. Kaikkien brändielementtien ei tarvitse olla valmiina, jotta sinä olisit valmis nousemaan esiin mediassa ja saamaan yllä kuvattuja hyötyjä. Riittää, että sinulla on nykyinen asiantuntemuksesi ja tiedät, miten toimia, jotta asiantuntemuksestasi ja yrityksestäsi saadaan jalostettua houkutteleva juttuidea.

Haluatko oppia nousemaan esille perinteisessä mediassa toistuvasti, rakentaa brändiäsi kohti alan markkinajohtajuutta jaa tehdä vaivattomasti myyntiä ilman kylmäkontaktointia?

PR PRO-valmennuksessamme kirkastat brändisi, tarinasi ja erottuvuustekijäsi, luot pitkän tähtäimen PR-strategian ja nouset mediassa esille jopa 30 päivässä – ilman tuhansien eurojen tiedotteita, kymmenien tuhansien PR-toimistopalveluita, sekä ennen kaikkea ilman riippuvuutta muiden verkostoista. 

100% PR PRO -metodiamme noudattaneista on noussut mediassa esille – ja he tietävät, kuinka hyödyntää mediaa tunnettuutensa, auktoriteettinsa ja myyntinsä kasvuun toistuvasti. 

Lisäksi lukuisat asiakkaamme ovat tehneet 4-5-numeroisia myyntejä, kasvattaneet yleisöään, klousanneet puhujakeikkaa, saaneet lisää haastattelupyyntöjä, nousseet Googlen etusivulle ilman maksettua mainontaa, sekä kirkastaneet brändinsä ja viestinsä.

LUE LISÄÄ PR PRO-VALMENNUKSESTA JA BOOKKAA DISCOVERY CALL – varmistetaan yhdessä, että tämä on sinulle ja yrityksellesi oikea next step.

Tsekkaa asiakkaidemme tuloksia klikkaamalla tästä. 

Samankaltaiset artikkelit

Vastaa